Latest news

Belangrijke notitie voor veiling bezoekers op 24 september!

Betreft: Belangrijke kennisgeving aan bezoekers mbt het fysiek bieden op de veilinglocatie!

COT veiling wordt weer fysiek georganiseerd

De COT veiling wordt weer fysiek georganiseerd: Beuzelshoek 2 in Laren (G). Online kan ook worden meegeboden

Halstermak maken van een COT stier

Het halstermak maken van een COT stier is een primaire voorwaarde voordat een inbrenger het der aanleverd bij het ...

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.